Ehthiopian Opal Pendant PENDANT 2012-10-25 MIMI'S JEWELLERY MALGOSIA - 99-99-BD.jpg

Ehthiopian Opal Pendant

0.00
Sudanese Ivory Pendant PENDANT P.129 2013-05-01 MIMI PARIS 3C -59-59-BD.jpg

Sudanese Ivory Pendant

0.00
Thai White Coral Pendant

Thai White Coral Pendant

0.00
Thai White Coral Pendant

Thai White Coral Pendant

0.00
Red Coral Pendant PENDANT P.183 2013-05-01 MIMI PARIS 3C - 176-176-BD.jpg

Red Coral Pendant

0.00
Burmese White Coral Pendant

Burmese White Coral Pendant

0.00
Madagascan Demantoid Pendant PENDANT P.189 2013-05-09 MIMI PARIS 3O - 159-159-BD.jpg

Madagascan Demantoid Pendant

0.00
Amethyst Pendant

Amethyst Pendant

0.00